Bosweg of Bos Weg?

20
maart
2016

Posted by JoGo

Posted in Nee, er moet geen zand meer zijn / Openbaar onderzoek plan-MER

0 Comments
bosweg_of_bos_weg

Het is wachten op de precieze schattingen, maar de wenskaart “zand” voor de hele oostrand van Kaulille, van de Souheideweg tot aan de Balkerbeek, betekent waarschijnlijk een ontbossing van om en nabij 100 hectare oud en/of anderszins waardevol bos. Als de wenskaart zich zou beperken tot die zones van het Groot en Klein Fabriek waar vroeger gebouwen hebben gestaan (en die dus ook niet gekarteerd staan als bos), was dat probleem ten minste al opgelost. Ook voor de landbouwsector, die zelfs akkers in de gewestplan bestemmingen “natuur” of “bos” liever niet afgeeft voor de aanplant van boscompensatiebossen.

De bossector én de landbouworganisaties mogen als middenveldorganisatie van iets nabijer de plannenmakerij volgen. Hier lijkt duidelijk sprake van een gedeeld belang in het streven om de zanddromen enigszins aansluiting te laten vinden met de duurzame en klimaatneutrale ambities anno 2016.

bosref_2000

Bron: www.geopunt.be

Comments are closed.