Twintig dagen wachten op de jury

29
mei
2016

Posted by JoGo

Posted in Openbaar onderzoek plan-MER

0 Comments

De voorbije weken is de cel MER via diverse kanalen bestookt met reacties op de zand- en ontbossingsplannen. Uit een artikel in HBvL van zaterdag 28 mei blijkt dat zelfs op het gemeentehuis reacties zijn binnengebracht. Wat een merkwaardige (of hoopgevende?) blijk van vertrouwen is ten aanzien van dit niet geheel neutrale bestuursniveau.

Vanuit diverse bovenlokale middenveldorganisaties (zoals de Limburgse Milieukoepel & Natuurpunt alsook de Boerenbond) zijn uitgebreide adviezen verstuurd, terwijl lokaal beide heemkundige kringen gewezen hebben op het belang van de ernstig bedreigde erfgoedwaarden. Ook bijgaand artikel over het (Napoleons)kanaal, verschenen in het tijdschrift “Klaveren Heer” van de Heemkundige Kring van Kaulille, is voor de volledigheid aan de MER-jury bezorgd.

Ook de eigen uitgebreide en beknopte petitie-met-inhoud is goed gebruikt. Hoeveel reacties direct aan de cel MER bezorgd zijn weten we niet, maar ten kantore Kanonweg zijn een twintigtal reacties binnengebracht, en op die manier in Brussel bezorgd. Ook de reacties gepost via deze website zijn zoals beloofd doorgestuurd.

Een andere belofte was dat we zelf onze opmerkingen publiek zouden maken. En belofte maakt schuld:

 

 

 

Comments are closed.