Legt Schauvliege De Zandbron droog?

04
juni
2016

Posted by JoGo

Posted in Openbaar onderzoek plan-MER

0 Comments

Prachtig bos dat volgens het gewestplan op de verkeerde plaats staat: voilà de essentie van zonevreemd bos, en voilà een samenvatting van de PRB-terreinen. Gisteren, vrijdag, heeft de Vlaamse Regering na lang aarzelen een belangrijke stap gezet om 12.500 hectare zonevreemd, waardevol bos te beschermen. Volgens de voorpagina van HBvL zouden ook de PRB-bossen in beeld zijn voor deze extra bescherming.

Waarom “zouden”? Wel, om te beginnen is het nog maar een principiële beslissing van de Vlaamse Regering. De beslissing en bijhorende ontwerp-kaarten (die voor eigenaars als Kaulindus erg vérstrekkende gevolgen hebben) moet eerst en vooral nog naar de Raad van State voor advies. Vervolgens volgt er een groot openbaar onderzoek over heel Vlaanderen, waarop ongetwijfeld een vloedgolf aan reacties pro én contra zal volgen. En pas daarna zal – hopelijk nog – deze Vlaamse regering (die uiterlijk medio 2019 uit elkaar gaat) de kaarten definitief goedkeuren.

Alleen al om deze reden is het een beetje vroeg om helemaal gerust te zijn op een goede afloop, zonder zandwinning. Er zijn nog andere redenen: de bedreigde bossen rond het Koowt van Winters zijn nu al beschermd wegens niet zonevreemd. Maar de zandbaronnen hebben voor dit groene kapitaal toch een toekomst als diepe blauwe plas in gedachten. Ook zijn flinke delen van de PRB-terreinen (en dan vooral de zones waar vroeger de gebouwen stonden) onbebost. Waarschijnlijk en logischerwijs zullen deze niet op de kaart met beschermde bossen landen, zodat zandwinning nog steeds een optie is.

Maar: het is een begin, waarvoor dank aan minister Schauvliege en haar collega’s van de Vlaamse Regering. De stelling van de uittredende Bocholter burgervader dat op de PRB-terreinen “zeker geen natuurgebied wordt bedreigd” is hiermee alvast officieel ontkracht. En z’n opvolger kan met de verantwoordelijke betonschepen stilaan op zoek naar andere bronnen om de financiële putten te dempen.

 

2016_06_03_VlaReg

Comments are closed.