Posted by JoGo with No Comments

Vrijdag 3 juni pakte minister Schauvliege uit met haar – voorlopige – beslissing om – bijna – 12.500 hectare zonevreemd bos te beschermen. ’s Anderendaags kopte HBvL op basis van die korte persmededeling dat niet alleen de PRB-bossen uit de gevarenzone zijn, maar dat ook in de rest van Kaulille zandwinning geen optie meer is […]

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

Ruim zes miljoen euro, oftewel 500 euro per Bocholtenaar: die Vlaamse wortel aan schuldkwijtschelding bungelt al een tijdje voor de neus van de decision makers van de Dorpsstraat 16 te B. Een cadeau van Vlaamse minister Homans aan de Vlaamse gemeenten (308 zijn het er nu nog, waarvan 44 in Limburg) die voor zichzelf de […]

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

De COOPPAL-wandeltocht in Kaulille op 14 mei? Zou het dan toch zijn beginnen dagen bij de zandbaronnen dat een “openbaar” onderzoek over ingrijpende ingrepen op twee vierkante kilometer Kaulille complete quatsch is zolang de poorten gesloten blijven? Helaas: het was niet meer dan een schijnbeweging op een brugdag. Met als dader het LED-scherm voor het […]

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

Bij de kritische doorlichting van eerdere uitbreidingswensen van het Hamonter bedrijf Winters door de Bocholter commissie ruimtelijke ordening werd terecht de vraag gesteld: “En wat met Hamont-Lo?”. Het Lo, sowieso historisch gezegend met een luidruchtige beton-beton-beton-baan, had in 2003 al de stap gezet naar verkeersdrempels en andere snelheidsvertragende ingrepen. De bijkomende geluids- en trillingsoverlast ten […]

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

Vanavond, donderdag 31 maart, in de brievenbus in Bocholt-Centrum: een halve A4, met naast een koperen roeptoeter de hoofding “Info- en inspraakavonden 2016”. Een gemeentelijke uitnodiging, dus, en wel voor een info- en inspraakavond in Bocholt op … donderdag 31 maart. Met als wervende vragen onder andere: “Wat stoort u? Wat wil u graag verbeterd […]

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

Interessant leesvoer, dat blaadje over “graven naar de toekomst”. Met veel randinformatie en duiding, alleen iets minder volledig dan de informatie die u terugvindt op deze website. Maar wel opvallend: van de drie Kauliller tenoren in het Bocholt schepencollege is blijkbaar niemand bevoegd genoeg om zijn (of haar – sorry Mia!)  mening te mogen geven. […]

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

“De Tijd” bracht op 11 augustus 1990 het nieuws dat de handelsrechtbank van Brussel de curatoren van het PRB-faillissement de toestemming verleend had om de vestiging in Kaulille te verkopen voor 5 miljoen frank, en wel aan vastgoedmakelaar Gino Coorevits. “Deze moet normaal eerst het terrein saneren om het daarna te verkavelen in een KMO-industriezone”, […]

Read Full Story