MER-plannen op uw maat

De plannenbundel die sinds dinsdag 29 maart in openbaar onderzoek is blinkt – beleefd gezegd – niet uit in helderheid of behulpzaamheid aan de niet-ingewijde lezer.

Daarom is het telefoonboek (417 pagina’s dik en bij 40 MB zwaar) in beter behapbare brokken gesneden.

Het eerste deel, de algemene beschrijving van de achtergronden en het beleidskader, is verdeeld in een  deel a (meer dan 10 MB!) en een lichter deel b.

In het tweede luik (ook hier een deel a en een deel b) komen de echte plannen aan bod. Met deze ontwapenend eerlijke passage over de lage marktwaarde van het wereldwijde bulkproduct dat bouw- en vulzand is (in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, hout…):

“Gezien de marktprijs van betonzand en metselzand is een uitbating alleen rendabel als er structureel in zeer grote volumes langs het water wordt afgevoerd.” (p. 28, bovenaan)

Deel 3 vormt vervolgens de kern van dit openbaar onderzoek: per “discipline” wordt beschreven hoe de plannenmakers de milieu-effecten gaan onderzoeken. Na een algemene inleiding, gebeurt dit specifiek voor de bodem, het water, de fauna & flora, het bedreigde erfgoed & landschap, het verkeer, en – tot slot – de mens.

Bij het luik “Fauna en Flora” hoort een zeer belangrijke bijlage, de zogeheten “Passende Beoordeling“. Ook de Europese wetgeving op het vlak van natuur speelt in dit dossier namelijk mee – hoe graag de zandbaronnen dit ook zouden willen vergeten. Op p. 23 van dit document staat een andere, zeer duidelijke conclusie, die op de infomarkt mét zandbak en gratis consumptie nergens terug te vinden was:

“Aan zandontginning zijn niet meteen dwingende redenen van openbaar belang gekoppeld.”

Het meest lijvige – maar ook meest ergerlijke onderdeel – van het telefoonboek is deel 4. Dit deel zou moeten duidelijk maken waarom uitgerekend het oosten van Kaulille de komende halve eeuw zou moeten herleid worden tot een put. Wel, de indieners komen  niet verder van het opwarmen van een studie uit 2006, horend bij een regelgeving die er – terecht – nooit is gekomen. Wel interessant: kaartjes waarop de ontzanding van Beek nog eens in beeld komt, net zoals de afwegingen voor de Solterheide, de Donderslag in Meeuwen, de Kolis en het Donkshof in Grote-Brogel.

2016-04-19_HBvL-Verlenging_o-o